ЗАУВАЖЕННЯ - Програми забезпечення контролю за виробничими процесами 24 Робочі гігієнічні норми при забої та розбиранні 25

ЗАУВАЖЕННЯ
Положення цього Кодексу не мають на меті:

 1. заважати запровадженню технічних та інших інновацій; або

 2. обмежувати продуктивність;

м'ясної галузі, за умов, що інновації та виробництво відповідають гігієнічним нормам виробництва безпечного та корисного м’яса .
^ РОЗДІЛ I - ОБСЯГ
Цей Кодекс гігієнічної практики застосовується до свіжого м’яса3, за винятком інших продуктів, на які поширюються положення Харчового кодексу, а саме, домашня птиця, риба, дичина4, призначені для споживання людьми; або продається безпосередньо споживачеві в такій формі або після додаткової обробки. Він містить мінімальні вимоги до забезпечення норм гігієни м’яса, включаючи транспортування м’яса. Цей Кодекс має тлумачитися у поєднанні з Кодексом про передсмертне та посмертне обстеження забійної худоби та передсмертного та посмертної оцінки забійної худоби та м’яса.
^ РОЗДІЛ II - ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ЦЬОГО КОДЕКСУ
Принципами та завданнями цього Кодексу є забезпечення:

  1. гігієнічної практики впродовж утримання та виробництва тварин і транспортування тварин до бойні;

  2. наявності інформації про небезпеки, що сполучені із забоєм тварин;

  3. гігієнічних засобів та обладнання для утримання, забою, розбирання та обробки, зберігання і розповсюдження;

  4. гігієнічної практики впродовж утримання, забою, обробки, зберігання та розповсюдження; і

  5. належних засобів для проведення заходів з обстеження.


^ РОЗДІЛ III - ВИЗНАЧЕННЯ
Для цілей цього Кодексу:

 1. Бойня означає будь-які приміщення, схвалені та зареєстровані наглядовим органом, в яких здійснюється забій та розбирання тварин для споживання людьми.

 2. Клеймо означає будь-яке позначення або штамп, схвалений наглядовим органом і також включає будь-яку етикетку чи ярлик, на якому міститься таке позначення або клеймо.

 3. Туша означає тіло будь-якої забійної тварини після обезкровлення та розбирання.

 4. Чистка означає видалення небажаних речовин.

 5. Забраковане означає забійну худобу чи м'ясо, яке було обстежено, оцінено, або іншим чином офіційно визначено як таке, що є непридатним для споживання людьми та потребує знищення. Повна браковка означає, що туша та тельбухи є забракованими (літера висновку Т). Часткова браковка означає, що лише частини забійної тварини були оцінені як забраковані, а інші частини були оцінені іншим чином (літера висновку D для забракованих хворих чи дефектних частин).

 6. Зараження означає небажані речовини та включає речовини і/або мікроорганізми, які зашкоджують безпеці свіжого м'яса та його споживної корисності.

 7. Наглядовий орган означає орган влади, призначений урядом для виконання функцій з забезпечення норм гігієни м'яса, включаючи проведення обстежень м'яса.

 8. Хвороба або дефект означає патологічну зміну або іншу анормальність.

 9. Дезинфекція заводу, приміщень, обладнання означає зведення до мінімуму кількості мікроорганізмів за допомогою безпечних у гігієнічному відношенні хімічних речовин і/або фізичних методів без негативного впливу на м'ясо.

 10. Розбирання означає поступове розбирання на розбірній поверхні забійної худоби на тушу (або сторони туші), тельбухи та неїстівні побічні продукти і може включати відокремлення голови. Приклади розбирання включають відокремлення голови, шкури, статевих органів, сечового міхуру, ніг та видалення вимені у молочної худоби.

 11. Їстівні тельбухи відносно забійної худоби означає тельбухи, що були схвалені як придатні для споживання людьми.

 12. Установа означає будь-які приміщення, інші, ніж бойні, схвалені та зареєстровані наглядовим органом, в яких свіже м'ясо готується, обробляється, пакується чи зберігається.

 13. Придатне для споживання людьми відносно м'яса означає м'ясо, яке в результаті обстеження визначено як безпечне та корисне, якщо не доведено інше в результаті подальших обстежень, які можуть включати лабораторні тести.

 14. Свіже м'ясо означає м'ясо, яке не було жодним чином оброблено, за винятком модифікованого атмосферного або вакуумного пакування для забезпечення його зберігання, а також якщо таке м'ясо піддавалося лише замороженню, воно вважається свіжим для цілей цього Кодексу.

 15. Неїстівне означає обстежене, оцінене, або іншим чином офіційно визначене як таке, що є непридатним для споживання людьми, але не потребує знищення.

 16. Інспектор означає належним чином підготовленого посадовця, якого призначає наглядовий орган для виконання функцій з обстеження м'яса і здійснення контролю за виконанням гігієнічних норм, яким також є ветеринарний інспектор. Нагляд за додержанням гігієнічних норм стосовно м'яса, включаючи перевірку м'яса, має входити до обов’язків ветеринарного інспектора.

 17. Менеджер відносно бойні або установи включає будь-яку особу, яка на певний час виконує обов’язки з управління бойнею або установою.

 18. М'ясо означає їстівні частини тварини, яка піддається забою на бойні, та включає їстівні тельбухи.

 19. Водопровідна вода означає воду, яка є чистою та нешкідливою у місці використання згідно з вимогами, що містяться у настановах WHO «Нормативи якості питної води».

 20. Захисний одяг означає спеціальний одяг, призначений для запобігання забрудненню м'яса та який використовується як верхній одяг особами на бойні чи установі, та включає головне вбрання та взуття.

 21. Залишки означає залишки ветеринарних ліків, пестицидів, забруднювачів як визначено для цілей Харчового кодексу5.

 22. Аналіз ризиків включає заходи з оцінки ризиків, управління ризиками та передачі інформації стосовно ризиків, які мають велике значення для процесу прийняття та впровадження рішень, визначаючи прийнятні рівні ризиків.

 1. Безпечне та корисне для споживання стосується м'яса, яке було визначене як придатне до споживання людьми за такими критеріями:

 1. не спричинюватиме харчову інфекцію або отруєння, якщо воно було належним чином оброблено та приготовлено для використання за призначенням;

 2. не містить залишків поза меж, встановлених Харчовим кодексом;

 3. не містить видимого забруднення;

 4. не містить дефектів, які загально визнаються шкідливими для споживачів;

 5. було вироблено під належним гігієнічним контролем; і

 6. не було оброблено забороненими речовинами, визначеними як такі відповідним національним законодавством.

 1. Забійна худоба означає будь-яку худобу, яка законним порядком була доставлена на бойню для забою.

 2. Ветеринарний інспектор означає інспектора, який є ветеринар за фахом.1370541009294915.html
1370760784882296.html
1370945572980196.html
1371122472654968.html
1371327278048985.html