Орієнтовний графік підвищення кваліфікації наукових працівників Національної академії аграрних наук України у 2012 році
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК

підвищення кваліфікації наукових працівників

Національної академії аграрних наук України у 2012 році


Наукова установа НААН, де планується проведення навчання

Спеціальність,

напрям досліджень

Трива-

лість навчання

Орієнтовний період

навчання


^ Національний науковий центр "Інститут земле-

робства НААН"

08162, Київська обл., Києво-Святошинський район, смт.Чабани, вул. Машинобудівників, 2-Б

тел. (044) 526-23-27

526-15-66

факс (044) 526-11-07


Загальне землеробство.


Рослинництво.


Селекція і насінництво.


Кормовиробництво.


Луківництво


5 днів

5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


червень

червень


червень


червень


червень

^ Національний науковий центр "Інститут грунто-

знавства та агрохімії

ім.О.Н.Соколовського"

61024, м. Харків,

вул. Чайковського, 4

тел. (057) 704-16-69

715-65-78

факс (057) 704-16-69

Екологічні проблеми використання добрив.


Грунт, як природно-

антропогенне тіло,

його сучасний розви-

ток і методи дослід-

жень5 днів


5 днів

березень


березень


Інститут зрошуваного землеробства

73483, м.Херсон,

с. Наддніпрянське

тел. (0552) 36-24-27

факс (0552) 36-13-90


Агрохімія.


Наукові основи веден-

ня зрошуваного земле-

робства в сучасних

умовах


5 днів

5 днівберезень


серпеньІнститут сільськогоспо-

дарської мікробіології та агропромислового виробництва

14027, м.Чернігів,

вул. Шевченка, 97

тел. (04622) 3-21-57

3-70-15

факс (04622) 3-21-57Сільськогосподарська мікробіологія

5 днів

квітень

Інститут агроекології і

природокористування

03143, м. Київ,

вул. Метрологічна, 12

тел. (044) 526-23-38

522-67-55

факс (044) 526-23-38


Селекційно-генетичний

інститут-Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

65036, м.Одеса,

Овідіопольська дорога, 3

тел. (0482) 39-54-27

39-54-03

факс (0482) 39-52-89


Агроекологічний

моніторинг.


Економічне природоко-ристування, охорона нав-колишнього природного середовища.


Збереження біорізнома-

ніття та біобезпека.


Теоретичні основи се-

лекції та насінництва

сільськогосподарських

культур (генетика, біо-

технологія, фізіологія,

фітопатологія,

біохімія).


Селекція і насінництво

сільськогосподарських

культур (озима мяка

та тверда пшениця, ярий та озимий ячмінь,

озимий тритікале).


Селекція і насінництво сільськогосподарських культур (кукурудза,

соняшник, соя, нут)


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 дніввересень


вересень


вересень


жовтень


жовтень


жовтень
^ Південний біотехноло-гічний центр у рослин- ництві

65036, м.Одеса,

Овідіопольська дорога, 3

тел. (0482) 39-55-57

39-52-27

факс (0482) 39-55-57
Використання культури in vitro в селекції рослин. Вартість навчання 500 грн.


ДНК- технології у рос-

линництві.

Вартість навчання 500 грн.
5 днів


5 днів
жовтень


жовтень


Інститут рослинництва

ім. В.Я.Юр"єва

61060, м. Харків,

просп. Московський, 142

тел. (057) 392-13-43

392-23-78

факс (057) 779-77-63

779-84-17


Інститут захисту рослин

03022, м.Київ,

вул.Васильківська, 33

тел. (044) 257-11-24

257-60-30

факс (044) 257-21-85


Інститут кормів та сільського господарства Поділля

21100, м.Вінниця,

просп. Юності,16

тел. (0432) 46-41-16

46-44-01

факс (0432) 46-41-16


Інститут біоенергетич-них культур і цукрових буряків

03110, м.Київ-ГСП,

вул. Клінічна, 25

тел. (044) 275-50-00

275-53-88

факс (044) 275-53-66


Генетика складних

ознак та інформаційне забезпечення селекційних

і генетичних досліджень


Наукові основи моніто-

рингу та прогнозування фітосанітарного стану

посівів сільськогосподар-

ських культур.


Карантин сільськогоспо-

дарських культур.


Хімічний метод захисту

рослин.


Мікробіометод


Годівля тварин і техно-

логія виробництва кормів


Кормовиробництво


Селекція і насінництво

цукрових буряків.


Біотехнологія


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


лютий


квітень


квітень


квітень


квітень


березень


березень


травень


травень


Інститут сільського господарства степової зони

49027,

м.Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 14

тел. (056) 745-02-36

(056) 744-87-19

факс (0562) 36-26-18


Селекція кукурудзи і сорго5 днівлипеньІнститут садівництва

03027, Київська область,

Києво-Святошинський

район, с. Новосілки

тел. (044) 526-65-48

526-65-38

факс (044) 526-65-49Плодівництво.


Селекція та сортознавство

плодових культур.


Біотехнологія.


Вірусологія5 днів


5 днів


5 днів


5 днів
березень


березень


березень


березень

Інститут овочівництва і

баштанництва

62478,

Харківська область,

Харківський район,

п\в Селекційне,

вул. Інститутська, 1,

тел. (057) 748-91-93

факс (057) 748-91-91
Овочівництво.


Селекція і насінництво

овочевих, малопоширених

і баштанних культур в

закритому грунті.


Селекція і насінництво

овочевих, малопоширених і баштанних культур у відкритому грунті.


Фітопатологія.


Агрохімія.


Переробка і зберігання

овочевих культур.


Малозатратні технології

вирощування овочевих та баштанних культур.5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів

5 днів


5 днівчервень

червень


червень


липень


травень


серпень


червень

Інститут картоплярства

07853, Київська область,

Бородянський район,

смт. Немішаєве,

вул.. Чкалова, 22

тел. (04577) 4-15-33

4-15-52

факс (04577) 4-15-42


^ Нікітський ботанічний сад – Національний нау-

ковий центр


98648, Автономна Рес-

публіка Крим, м.Ялта,

смт. Нікіта

тел. (0654) 33-55-30

33-53-98

факс (0654) 33-53-86

Селекція картоплі.


Насінництво картоплі.


Технологія виробництва

картоплі.


Плодівництво.


Ботаніка.


Охорона природи.


Агроекологія.


Інтегрований захист пло-

дових культур(акарологія), сільськогосподарська акарологія

5 днів


5 днів


5 днів


5 днів

5 днів

5 днів

5 днів

5 днівчервень


червень


червень


березень


жовтень


травень


листопад


жовтень
^ Миронівський інститут

пшениці ім.В.М.Ремесла

08853, Київська область,

Миронівський район,

с. Центральне

тел. (04574) 7-41-35

7-41-38

факс (04574) 7-44-46


Селекція і насінництво

зернових культур.


5 днівберезень


^ Національний інститут винограду і вина

“Магарач”

98600, Автономна Рес-

публіка Крим, м.Ялта,

вул. Кірова, 31

тел. (0654) 32-55-91

23-40-96

факс (0654) 23-06-08


Промислова переробка

винограду і плодів.


Технологія вирощування

винограду.


Зберігання плодів, ягід і

винограду.


Вартість навчання 400 грн.


5 днів


5 днів


5 днів


квітень


травень


червеньІнститут тваринництва

62404,

Харківська область,

Харківський район,

п/в Кулиничі

тел. (057) 740-35-95

740-31-95

факс (057) 740-39-94Розведення та селекція тварин (крім шовківництва і птахівництва).


Технологія виробницт-

ва продуктів тварин-

ництва.


Годівля тварин і техно-

логія кормів.


Фізіологія людини і тварин.5 днів


5 днів


5 днів


5 днівберезень


березень


березень


березень


Інститут розведення і

генетики тварин

08321, Київська область,

Бориспільський район,

с.Чубинське,

вул. П.Л.Погребняка, 1

тел. (045) 568-13-62

507-23-16

факс (04595) 3-05-40


Розведення та селекція тварин.


Генетика сільськогоспо-

дарських тварин.


Репродуктивна біотехнологія.


5 днів


5 днів


5 днівквітень


квітень


квітень


Інститут біології тварин

79034, м.Львів,

вул. Стуса, 38

тел. (032) 260-07-95

270-25-04

факс (032) 270-23-89


Фізіологія і біохімія сіль-

ськогосподарських тварин.


Біотехнологія відтворення

тварин


Живлення тварин


5 днів


5 днів


5 днів


квітень


квітень


травень


Інститут свинарства

і агропромислового виробництва

36006, м. Полтава,

вул. Шведська могила

тел. (0532) 52-74-19

52-74-22

факс (0532) 52-74-19
Розведення та селекція

свиней.


Фізіологія розмноження

свиней.


Годівля свиней і техноло-

гія кормів.


5 днів


5 днів


5 днів
жовтень


жовтень


жовтеньІнститут птахівництва

63421,

Харківська область,

Зміївський район,

с. Бірки

тел. (05747) 7-80-01

7-80-04

факс (05747) 7-84-70


^ Національний науковий центр "Інститут експе- риментальноїі і клініч-ної ветеринарної меди-цини"

61023, м.Харків,

вул. Пушкінська, 83

тел. (057) 704-20-54

707-20-27

факс (057) 704-10-90


Інститут зберігання і переробки тваринницької продукції

02660, м.Київ,

вул.Марини Раскової,4-А

тел. (044) 517-17-37

517-06-55

факс (044) 517-02-28


^ Національний науковий центр"Інститут аграр-

ної економіки"

03680, м.Київ,

вул. Героїв Оборони, 10

тел. (044) 258-48-21

259-73-86

527-86-73

факс (044) 526-05-65


^ Національний науковий центр“Інститут механі-

зації та електрифікації

сільського господарства”

08631, Київська область,

Васильківський район,

смт. Глеваха, вул. Вок-

зальна, 11

тел. (04571) 3-11-00

3-21-02

3-27-50

факс (04571) 3-29-88

Фізіологія, біохімія та го-дівля птиці (фізіолого-біо-хімічний контроль стану птиці; методи вивчення

вітамінної забезпеченості

птиці; методи мікотокси-кологічного контролю

кормів).


Вірусологія,епізоотологія,мікробіологія (сучасні ме-тоди діагностики інфек-ційних хвороб птиці).


Математичні методи та

інформаційні технології в

селекції тварин та птиці.


Репродукція та біотехно-логічні методи відтворен-ня сільськогосподарських тварин та птиці.


Ветеринарна токсикологія.


Ветеринарна мікробіологія

і вірусологія.


Технологія молока, м’яса

і молочних продуктів.


Організація і функціону-

вання нових форм господ-

дарювання. Земельна

реформа.


Фінанси АПК.

Страхування.Податки. Кредит. Бухоблік.


Ціноутворення. Агробіржі. Торгівля. Оцінка основних

засобів та майна.


.Механізація обробітку

грунту, вирощування та

збирання основних с.г.

культур.


Наукові основи автомати-

зації с.г. тракторів, сіва-

лок, обприскувачів, зерно-

буряко- і кукурудзозби-

ральних комбайнів.


Механізація виробництва молока(роздавання кормів,

прибирання гною, доїння

корів та первинна обробка молока),механізація обробітку грунту.

Електрифікація сільського

господарства.


Наукові основи відновлен-ня спрацьованих деталей, тракторів та сільськогос-подарських машин, техно-логії і обладнання.

5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


5 днів


квітень


вересень


квітень


квітень


квітень


квітень


травень


березень


березень


березень


травень


травень


травень


травень


травень


1380409414143428.html
1380470567656100.html
1380642634443317.html
1380758518677150.html
1380827824204440.html