Тема. Характеристика. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

Тема. Характеристика. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Мета:

Обладнання: зразки характеристик.

Не одежа красить людину,

а добрі справи.

Народна творчість


Хід заняття

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми, мети, мотивація.

 3. Повторення відомостей з мови.

За опорною схемою сформулюйте правила творення чоловічих, жіночих імен по батькові.

-ович, -йович -івн-, -ївн-

Які імена по батькові випадають із загальних правил?

Григорій – Григорович, Григорівна

Сава – Савич(Савович), Савівна

Ілля – Ілліч, Іллівна

Яків – Якович(Яковлевич), Яківна(Яківлівна)

Лука – Лукич, Луківна

Запишіть подані чоловічі та жіночі прізвища, імена, по батькові в родо­вому відмінку однини.

Характеристика (кого?)

Жарук Олександр Іванович - Жарук Євгенія Степанівна

Швець Ігор Дмитрович - Швець Марія Гнатівна

Дігтяр Олег Петрович - Дігтяр Олена Сергіївна

Моторний Дмитро Григорович - Моторна Іванна Володимирівна

Діброва Павло Валерійович - Діброва Ольга Андріївна

Андрухів Андрій Валер'янович - Андрухів Зінаїда Василівна

Петренко Володимир Миколайович - Петренко Вікторія Марківна


 1. Практичне оволодіння культурою ділового мовлення.

 1. Визначте,як називається документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу, або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи:

а) заява;

б) резюме;

в) автобіографія; .

г) характеристика.

 1. Зазначте, яку інформацію вказують у заголовку характеристики:

а) домашню адресу;

б) дату народження, освіту, національність;

в) склад сім'ї;

г) додаткові дані про організацію.

 1. Встановіть, якими бувають характеристики за призначенням:

а) атестаційними, виробничими, рекомендаційними;

б) вихідними й вхідними;

в) стандартними й індивідуальними;

г) розпорядчими та організаційними.


 1. Відредагуйте текст документа, з'ясуйте, які відомості відсутні.

Характеристика

студента І курсу ЧНУ Тормана Андрія

Торман А. К. Навчається в Черкаському університеті.

Андрій Кузьмич серйозно ставиться до навчання, за­кінчив школу на «4» і «5».

Торман А. К. приймає участь у студентській самодіяль­ності, спортивних змаганнях. Скромний, ввічливий, кори­стується повагою та авторитетом серед однокласників.

Мріє закінчити вуз і стати психологом.
Декан факультету Яценко


2. Відредагуйте речення та запишіть правильно.

Характеристика на студентку III курсу хімічного фа­культету Супрун Ольгу Іванівну, українку.

До навчання відноситься сумлінно. Вона постійно працює над підвищенням свого інтелектуального рівня.

Приймає активну участь у громадській роботі.

Читає багато преси.

Користується повагою серед товаришів і студентів.

3. Розмістіть елементи тексту характеристики в необхідній послідовності:

а) призначення характеристики;

б) ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни;

в) моральні якості;

г) трудова діяльність працівника;
д) висновки.

Читання складеної вдома характеристики літературного героя з наступним аналізом.

 1. Творча студія.

Характеристика

Ткаченко Антоніми Андріївни,

студентки музично-педагогічного факультету,

1974 року народження,

освіта вища незакінчена.

Ткаченко А. А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання в університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-«афганців». З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 57- ої групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристика видана для...


5 грудня 2010 року

Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С.А. Коваленко

^ Зразок характеристики випускника

Характеристика

Шевченка Миколи Тарасовича
1992 року народження,
випускника Сватівської ЗОШ I-III ст.
міста Сватове Луганської області.


Шевченко Микола навчався в даній школі з 1 по 9 клас. Хлопець здібний, але значної старанності в оволодінні знаннями не виявляв. Більш схильний до вивчення гуманітарних дисциплін, та на уроках працював несистематично. У вивченні точних наук відчував певні труднощі. За результатами навчання показав середній рівень знань.

 Школу відвідував постійно, пропусків уроків без поважних причин не було. У правопорушеннях помічений не був, поводився чемно, дисциплінований.

 Брав участь у позакласній роботі, особливу активність і цікавість виявляв у заняттях спортом. Був активним учасником спортивних змагань з футболу та тенісу. З задоволенням відвідував комп’ютерний гурток. Цікавиться технікою.

 Хлопець спокійний, врівноважений, ввічливий. До вчителів ставився з повагою. Мав багато друзів серед однолітків. Працелюбний.

 Стосунки в родині, в якій виховувався, нормальні. Батьки цікавилися навчанням сина.

 Характеристика видана для пред’явлення за місцем вимоги.

5 травня 2009 року

  

Директор                                                                                                (підпис)

Класний керівник                                                                                 (підпис)

Ретельно, старанно, позитивний, пасивний, серйозний, наполегливий, енергійний, врівноважений.

Висловіть свої міркування за епіграфом заняття: «Не одежа красить людину, а добрі діла».

Напишіть характеристику на товариша, старосту класу, батька(на вибір). Проаналізуйте документ.

 1. Підсумок.

 1. Оцінювання діяльності учнів.Заняття № 9

Тема. Автобіографія.

Мета:

Обладнання: зразки автобіографій.

Історія мого життя є

частиною історії моєї батьківщини.

Т.Шевченко

Хід заняття

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, мотивація діяльності.

III. Сприйняття та засвоєння нової інформації.

Розповідь вчителя за планом:

 1. Автобіографія.

 2. Реквізити документа.

 3. Форми автобіографій.

 4. Вимоги до написання автобіографій.

АВТОБІОГРАФІЯ (з гр. autos – сам, bios – життя, grapho – пишу) - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Реквізити:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст, в якому зазначається:

— відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

відомості про трудову діяльність (коротко, в хроно­логічній послідовності назви місць роботи й посад);

— відомості про громадську роботу;

— короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

 1. Дата написання.

 2. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Є дві форми автобіографій:

автобіографія-розповідь (складається в довільній описовій формі) та автобіографія-документ, в якій викладаються факти.

Складають автобіографію у довільній формі, однак окремі складники та реквізити мають бути обов'язково. Оформляють її від руки на аркуші А4, лінійованому або трафаретному бланкові установи, коли влаштовуються на роботу чи навчання. Усі відомості подають у розповідній формі від першої особи у хронологічній послідовності із зазначенням місця і дати в такий спосіб, щоб можна було мати уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та гро­мадську діяльність автора.


^ IV. Практичне оволодіння культурою ділового мовлення.

Автобіографія — це документ, у якому...

Основні вимоги під час його написання:...

Кожне нове повідомлення пишеться...

Автобіографія має дві форми...

Цей документ містить такі реквізити:...

Розташуйте елементи тексту автобіографії у необхідній послідовності:

а) короткі відомості про стан сім'ї: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада;

б) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження;

в) відомості про освіту;

г) відомості про громадську роботу;

д) відомості про трудову діяльність.

Правильна чи неправильна модель?

Обіймати посаду директора, обіймати посаду

завкафедри, головного лікаря, вчителя

агронома економіста,

бухгалтера

вступати до школи, до вузу, поступити до школи,

до партії, до ліцею у вуз, в партію, в ліцей.


Закінчити – завершити;

Суспільний – громадський;

Замісник – заступник.


^ V. Формування практичних вмінь і навичок.

Місто Ічня на Чернігівщині, де я народився (1878, 27.ХІІ ), одне з кращих містечок на Україні. Вже багато минуло років, як я вимандрував з нього, проте ще й тепер я часто з вдячністю згадую ічнянські поля та ліси, стави між садами, навіть бур'яни. Осталась в пам'ятку моєму Ічня ще своїми піснями та напрочуд хорошими голосами.

Батько мій, козак Василь Панасенко, був ремісник-швець, обслуговував він більше сусідні глухі села, де, як відомо, до шевців ставили одну вимогу: щоб чоботи не були тісні і міцні були. Влітку, в жнива, вся сім'я виходила на заробітки - жати за сніп чуже. Мати наймала щороку грядку на городину. Хата була стара, напівзруйнована. У цій хат ми й жили якось великою сім'єю (8 душ). Хоч наша родина дуже бідна, проте в хаті було життя тихе, лагідне.

В Ічні школа була п'ятирічна. Записався я в неї боязким, соромливим, непомітним хлопчиком, кінчав - кращим учнем. Скінчивши школу, я, як кращий учень, залишився при ній же на два роки стипендіатом - мав за цей час підготуватись до іспитів в учи­тельську семінарію...

Шістнадцяти років я поступив в Коростишівську вчительську семінарію, дев'ятнад­цяти скінчив її і пішов на вчителювання.

(За С. Васильченком)

Автобіографія

Я, Литвиненко Марія Павлівна, народилася 12 січня 1950 року в м. Полтаві, в родині службовців.

У 1957 році пішла до першого класу середньої школи №8 м. Полтави, яку закінчила у 1967 році.

З 1967 по 1972 навчалася в Полтавському державному педагогічному інституті.

З 1972 року працюю вчителем географії гімназії №9 м. Полтави.

Одружена. Чоловік, Литвиненко Сергій Володимирович, 1945 року народження, пра­цює інженером на Полтавському вагоноремонтному заводі.

Син, Литвиненко Володимир Сергійович, 1973 року народження, працює вчителем фізики в гімназії №8 м. Полтави.

23 серпня 2004 року М.П.Литвиненко

Моя автобіографія

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім - років, мабуть, із десять підряд - мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 року, в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині.

Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в маєт­кові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів.

Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку - колиска з вервечками, з другого боку - материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш - і ростеш собі пома­леньку.

Так ото й пішло, значить: їси - ростеш, потім ростеш - їси. Батьки мої були як узагалі батьки.

Батьків батько був у Лебедині шевцем. Материн батько був у Груні хліборобом.

Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби (батькової матері) про діда чи там про прадіда, вона завжди казала:

- Отаке стерво було, як і ти оце! Покою від їх не було!

Прочитайте документ. Відредагуйте текст, визначте, які відомості відсутні.

Автобіографія

Я, Мірошник Ірина Дмитрівна, народилась у Смілянському районі Черкаської області. Закінчила Смілянську середню школу № 2. На протязі 1999- 2002 рр. навчаюся в Черкаському інженерно – технічному інституті. Приймаю участь у громадській роботі, голова студентського профкому інституту.

Одружена, маю доньку.

Дата Підпис

^ VI. Творча студія.

VII. Рефлексійна анкета.

Під час заняття я …

Бажаю продовжити …

VIII.Підсумок

-Яке практичне використання автобіографії?(Передай мікрофон…)

-Визначіть відмінність між автобіографією митця і автобіографією-документом.

(Автобіографія митця написана у художньому стилі,переважає емоційно-образна лексика,притаманні індивідуально-авторські риси(любов,вдячність,доброта),є авторські висновки та елементи опису,відчутна комбінація автобіографії та характеристики.

Автобіографія –документ написана в офіційно-діловому стилі,тип мовлення-розповідь від першої особи. Необхідно уникати прикметників,що виражають ознаку,основну увагу слід приділяти фактам,не вдаючись в оцінку,необхідно дотримуватись певного оформлення. Передай мікрофон…)

-Чи можна застосовувати в автобіографії-документі прикметники,що виражають ознаку?(Ні. Передай мікрофон…)

-Від якої особи ведеться розповідь?(-Першої. Передай мікрофон…)

-Де ставиться дата, підпис в автобіографії-документі?

^ IX. Домашнє завдання за групами:

1група-написати автобіографію в офіційно-діловому стилі;

2група- написати автобіографію в художньому стилі

^ X. Вербальне оцінювання діяльності учнів на занятті.


Заняття № 10


1403200030061286.html
1403241461249270.html
1403399330205436.html
1403469415202637.html
1403514447105527.html