Плавильні та електролізні цехи та відділення - Постанова від 21 лютого 2001 р. №163 Київ


^ Плавильні та електролізні цехи та відділення 

  

Водій навантажувача 

36 

Водій електро- та автовізка 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Тесляр 

36 

^ Прожарювальні цехи та відділення 

  

Робітники 

  

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Керівники 

  

Майстер хімічних та електролізних цехів 

36 

^ ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок 

36 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів, готувач шихти напівпровідникових матеріалів та оператор прецизійного різання, зайнятий доводкою 

36 

Вибивальник титанової губки 

36 

Вогнетривник, зайнятий у виробництві титану 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у виробництві титану 

36 

Монтажник реакційних апаратів, зайнятий на дільницях відновлення та сепарації 

36 

Монтажник реакційних апаратів, зайнятий ремонтом та відновленням реакційних апаратів 

36 

Печовий з перероблення титановмісних та рідкісноземельних матеріалів 

36 

Печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів 

36 

Плавильник, зайнятий на печах плавки шлаків 

36 

Регулювальник електродів, зайнятий на рудотермічних печах 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях та на дільницях хлорування та ректифікації титанової сировини (шлаків) 

36 

Робітники, зайняті у цехах, відділеннях (дільницях) відновлення тетрахлориду та сепарації металу у виробництві металевого титану 

36 

Травильник, зайнятий травленням чушок магнію 

36 

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням гарячих зливків магнію 

36 

^ Цехи, відділення (дільниці) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

  

Апаратник очищення стічних вод, зайнятий знешкодженням та нейтралізацією промислових стічних вод 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Газорятівник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Машиніст компресорних установок, зайнятий обслуговуванням аміачних установок 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст холодильних установок 

36 

Підсобний робітник, зайнятий на господарських роботах та на складі рідкого хлору 

36 

Пробовідбірник 

36 

Робітники, зайняті у цехах, відділеннях (дільницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Чистильник, зайнятий чищенням устаткування 

36 

Дільниця приготування напівпродуктів із застосуванням пеку 

  

Дозувальник 

36 

Дробильник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, постійно зайнятий на цій дільниці 

36 

Змішувальник 

36 

Машиніст брикетного преса, постійно зайнятий роботою з пеком 

36 

Машиніст млинів 

36 

Слюсар-ремонтник, постійно зайнятий на цій дільниці 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, зайнятий на складі рідкого хлору виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

36 

Майстер, механік, електрик та енергетик, зайняті на дільницях відновлення тетрахлориду та очищення чотирихлористого титану 

36 

Керівники та фахівці, безпосередньо зайняті у відділеннях та на дільницях хлорування та ректифікації титанової сировини (шлаків) 

36 

^ Виробництво чотирихлористого титану (з лопаритових концентратів) 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві титану та рідкісних металів, зайнятий ректифікацією та дистиляцією тетрахлориду, а також одержанням особливо чистих окислів та хлоридів 

36 

Апаратник приготування брикетної суміші 

36 

Апаратник очищення стічних вод 

36 

Апаратник нейтралізації 

36 

Дозувальник 

36 

Машиніст брикетного преса, зайнятий брикетуванням матеріалів 

36 

Машиніст компресорних установок, зайнятий концентрацією газоподібного хлору 

36 

Машиніст млинів 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, зайнятий сухим та мокрим газоочищенням та електростатичним осадженням пилу; машиніст установок для пиловловлювання 

36 

Печовий з перероблення титановмісних та рідкісноземельних матеріалів, зайнятий коксуванням брикетів та хлоруванням коксованих брикетів 

36 

Печовий на відновленні та дистиляції титану і рідкісних металів, зайнятий на ректифікації та дистиляції тетрахлориду 

36 

Робітники, зайняті видаленням відходів та переробкою пічного недогарка та хлоридів 

36 

Хлоропровідник 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Начальник дільниці (майстер старший) та майстер зміни дільниць коксування та хлорування 

36 

Начальник цеху та заступники начальника цеху, майстер та начальник дільниць: виробництва у цехах переробки лопаритового розмелювання, брикетування та переробки твердих хлоридів, ректифікації та дистиляції тетрахлориду; майстер з обслуговування вентиляційних установок, контрольно-вимірювальних приладів та підготовки концентрату

36

Механік та енергетик дільниці коксування та хлорування 

36 

Керівники і фахівці, зайняті дослідними роботами, пов'язаними з переробкою лопаритових концентратів 

36 

Майстер зміни дільниці подавання хлору в ізольованому приміщенні 

36 

^ Загальні професії виробництва титану з лопаритового концентрату 

  

Вантажник, зайнятий навантаженням лопаритових концентратів 

36 

Водій електро- та автовізка 

36 

Газорятівник 

36 

Гардеробник, зайнятий прийманням та видаванням брудного спецодягу, прийманням та видаванням чистого спецодягу 

36 

Гумівник металовиробів 

36 

Комірник, зайнятий роздаванням та прийманням інструменту 

36 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий вибиванням та ремонтом брудного спецодягу, пранням спецодягу 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий на усіх дільницях 

36 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування 

36 

Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням побутових приміщень 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36 

Транспортувальник, зайнятий вивезенням відходів виробництва та транспортуванням лопаритових концентратів 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з лопаритовими концентратами 

36 

Цехи переробки лопаритового концентрату 

  

Дозиметрист 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Монтажник реакційних апаратів 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбором проб 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуванні металургійного устаткування 

36 

Тесляр 

36 

Токар 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування 

36 

^ ВИРОБНИЦТВО РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ 

  

Робітники 

  

Агломератник 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок 

36 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів, зайнятий обробленням чистих рідкісних металів 

36 

Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів 

36 

Апаратник хімводоочищення 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу освітлення розчинів, згущення та промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної та гідратної пульпи 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий знешкодженням та нейтралізацією розчинів, сульфатизацією 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст млинів 

36 

Машиніст просіювальних установок 

36 

Монтажник реакційних апаратів 

36 

Печовий з відновлення і дистиляції титану та рідкісних металів, зайнятий відновленням окислів 

36 

Пресувальник твердих сплавів 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Прожарювач 

36 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36 

Слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування та робітники, зайняті ремонтом, монтажем та обслуговуванням устаткування 

36 

Сушильник, зайнятий сушінням матеріалів у вакуум-сушильній установці 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням, дозуванням напівфабрикатів та готової продукції в тару 

36 

Чистильник продукції 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, механік, електрик дільниці (цеху) 

36 

^ ПЕРЕРОБКА РАДІОАКТИВНОЇ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ 

  

Робітники 

  

Гідрохімічні та електрометалургійні цехи 

  

Дозиметрист 

36 

Дослідники на дослідних установках під час переробки концентратів 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Робітники, зайняті прибиранням цехів, вивезенням відходів та демонтованого устаткування, роздаванням та прийманням інструменту

36

Ремонтні, будівельні та монтажні робітники допоміжних цехів та сторонніх організацій під час роботи у цих цехах не менше половини робочого часу 

36 

Слюсар-ремонтник та інші чергові та ремонтні робітники 

36 

Інші роботи під час переробки радіоактивної рідкісноземельної сировини 

  

Гардеробник 

36 

Робітники газоочисних установок та очищення стічних вод 

36 

Робітники, зайняті вибиванням, пранням та ремонтом спецодягу і прибиранням санпропускників 

36 

Робітники, зайняті дробленням, завантаженням у реактор, розчиненням та осадженням плаву хлоридів 

36 

Робітники, зайняті вивантаженням торієвого осаду 

36 

Робітники, зайняті розвантаженням вагонів та доставлянням радіоактивної сировини 

36 

Робітники, зайняті хлоруванням сировини, кристалізацією, іонним обміном та розкриванням радіоактивного концентрату 

36 

Робітники, зайняті на роботах на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці у гідрохімічних, електрометалургійних та допоміжних цехах, пов'язаних з переробленням концентратів 

36 

Керівники та фахівці, зайняті на роботах на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

36 

^ ЕЛЕКТРОЛІЗ СВИНЦЮ, ЦИНКУ, КОБАЛЬТУ ТА КАДМІЮ 

  

Робітники та майстри, зайняті в електролізних цехах 

36 

^ ЕЛЕКТРОЛІЗ МІДІ, НІКЕЛЮ ТА ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

Робітники 

  

Електролізник розплавлених солей 

36 

Катодник, зайнятий підготовкою матриць або катодів, посадкою їх у ванни та здиранням з них металу 

36 

Плавильник, зайнятий плавленням анодів 

36 

1447359603219774.html
1447422478847954.html
1447548438043523.html
1447664618080397.html
1447714119279351.html